FAQ
Witam

Zak?adam, ?e kod Pythona w drugiej lini ma:
# -*- coding: utf-8 -*-

oraz gdzie? na pocz?tku:
reload(sys)
sys.setdefaultencoding('utf8')

No i mam takie pytania odno?nie unicode w utf8:

Czy obie poni?sze linie daj? ten sam efekt, czyli obiekt unicode zakodowany w
utf8?
lString = unicode(lString, "utf8")
lString = lString.encode("utf8")

Konkretnie chodzi mi czy aby mie? obiekt unicode zakodowany w utf8 musz? robi?
co? takiego:
lString = unicode(lString.decode("ISO-8859-15").encode("utf8"), "utf8")
czy mo?e wystarczy:
lString = lString.decode("ISO-8859-15").encode("utf8")

Dodatkowo mam pytanie: Czy aby mie? ze stringu podanego w kodzie pythona obiekt
unicode zakodowany w utf8 zawsze musz? robi?:
lString = unicode("jaki? tekst", "utf8")
czy mo?e wystarczy
lString = ur"jaki? tekst"

Pytam, bo ci?g?e klepanie unicode(xxx, "utf8") jest m?cz?ce.

z g?ry dzi?ki

Jax

Search Discussions

  • Jax at Apr 24, 2009 at 9:45 am
    Sorry, my mistake.
    My interntion was post this message on pl.comp.lang.python.

    Jax

Related Discussions

Discussion Navigation
viewthread | post
Discussion Overview
grouppython-list @
categoriespython
postedApr 24, '09 at 6:31a
activeApr 24, '09 at 9:45a
posts2
users1
websitepython.org

1 user in discussion

Jax: 2 posts

People

Translate

site design / logo © 2022 Grokbase