FAQ
Zazwyczaj nie crosspostuje po listach, ale warto przeczyta?.


W dniu 12.01.2013 18:00, Micha? 'rysiek' Wo?niak pisze:
Wczoraj samob?jstwo pope?ni? Aaron Swartz:
http://tech.mit.edu/V132/N61/swartz.html

Aaron Swartz mia? 26 lat i w ci?gu swojego kr?tkiego ?ycia zd??y? by?
wsp??tw?rc? standardu RSS (wykorzystywanego przez miliony stron na
?wiecie), wsp??za?o?ycielem Reddita, tw?rc? web.py, haktywist?
walcz?cym o dost?p do danych, kt?ry pokona? PACER, po czym zosta?
postawiony w stan oskar?enia w zwi?zku z JSTOR:
https://en.wikipedia.org/wiki/Aaron_Swartz

Pi?knie o Aaronie pisze dzi? Cory Doctorow, warto przeczyta? - r?wnie?
ze wzgl?du na bardzo ciekawy list Aarona, cytowany tu przez Cory'ego:
http://boingboing.net/2013/01/12/rip-aaron-swartz.html

Public Resource postanowi?o dzi? Aaronowi pomnik, w jak?e pasuj?cej
formie black-outu strony g??wnej:
https://public.resource.org/aaron/

Za? Quinn Norton daje nam mo?liwo?? poznania Aarona-cz?owieka, nie
tylko Aarona-aktywisty:
http://www.quinnnorton.com/said/?pd1

I jakkolwiek wpis Wikileaks:
"The brilliant Aaron Swartz (@aaronsw), long time WikiLeaks friend,
age 26, is dead after two years of harrassment by US prosecutors."
https://twitter.com/wikileaks/status/290116831916732418

...uwa?am za zbyt jednostronny i czarno-bia?y, bez w?tpienia bycie
oskar?onym w zwi?zku z JSTOR nie pomog?o Aaronowi przezwyci??y?
depresji:
http://ur1.ca/ci4gy
http://www.theawl.com/2011/08/was-aaron-swartz-stealing

W tym smutnym dniu wspomnijmy te? haktywist?w Lena Sassamana oraz Ilya
Zhitomirsky'ego, kt?rzy r?wnie? odeszli przedwcze?nie:
https://en.wikipedia.org/wiki/Len_Sassaman
https://en.wikipedia.org/wiki/Ilya_Zhitomirskiy

-- Pozdrawiam Micha? "rysiek" Wo?niak Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania_______________________________________________
Lista dyskusyjna koalicja-l
koalicja-l at koed.org.pl
http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l

Search Discussions

Related Discussions

Discussion Navigation
viewthread | post
Discussion Overview
grouppysilesia @
categoriespython
postedJan 12, '13 at 8:08p
activeJan 12, '13 at 8:08p
posts1
users1
websitepython.org

1 user in discussion

Filip Kłębczyk: 1 post

People

Translate

site design / logo © 2018 Grokbase