FAQ
To prosi?bym o parozdaniowy abstrakt, ?eby mo?na by?o co? pu?ci? po
serwisach w temacie Twojego wyst?pu (wykonu :-)).


Pozdrawiam,
Filip


W dniu 26.11.2012 08:06, Konrad Ha?as pisze:
OK, to robi? prezentacj? o temacie:

"Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"

:)

W dniu 25 listopada 2012 22:50 u?ytkownik Filip K??bczyk
<fklebczyk at gmail.com <mailto:fklebczyk@gmail.com>> napisa?:

Dobra to zag?osowa?em i mamy remis. Co teraz? Robisz dwie
prezentacje? ;)

Pozdrawiam,
Filip

Search Discussions

Related Discussions

Discussion Navigation
viewthread | post
Discussion Overview
grouppysilesia @
categoriespython
postedNov 26, '12 at 11:39a
activeNov 26, '12 at 11:39a
posts1
users1
websitepython.org

1 user in discussion

Filip Kłębczyk: 1 post

People

Translate

site design / logo © 2018 Grokbase