FAQ
Ello


Na wczorajszym spotkaniu ustalili?my termin kolejnego spotkania na
30 listopada. Nie wzi?li?my pod uwag? tego, ?e s? to Andrzejki, co
mo?e troch? ludzi odstraszy? np. go?ci z Warszawy. St?d te? proponuj?
przemy?lenie innego terminu na przyk?ad 23 listopada.


pzdr
Kuba

Search Discussions

 • Piotr Kasprzyk at Oct 26, 2012 at 6:45 am
  Cze??!

  On Fri, Oct 26, 2012 at 08:09:10AM +0200, Jakub Wi?niowski wrote:
  Ello

  Na wczorajszym spotkaniu ustalili?my termin kolejnego spotkania na
  30 listopada. Nie wzi?li?my pod uwag? tego, ?e s? to Andrzejki, co
  mo?e troch? ludzi odstraszy? np. go?ci z Warszawy. St?d te? proponuj?
  przemy?lenie innego terminu na przyk?ad 23 listopada.

  pzdr
  Kuba

  S?ysza?em, ?e Konrad Ha?as z Warszawy wspomina?, ?e 23-25 listopada
  wypada mu (on jest zaj?ty). Dlatego nie pasuj? terminy:
  - 16 listopada (RuPy)
  - 23 listopada (Konradowi nie pasuje)


  Wi?c pad?a propozycja 30 listopada. A jak Wy to widzicie?


  Pozdrawiam,
  Piotrek
 • Maciej Szulik at Oct 27, 2012 at 7:06 pm
  Hej,

  On 10/26/2012 08:45 AM, Piotr Kasprzyk wrote:
  Cze??!
  On Fri, Oct 26, 2012 at 08:09:10AM +0200, Jakub Wi?niowski wrote:
  Ello

  Na wczorajszym spotkaniu ustalili?my termin kolejnego spotkania na
  30 listopada. Nie wzi?li?my pod uwag? tego, ?e s? to Andrzejki, co
  mo?e troch? ludzi odstraszy? np. go?ci z Warszawy. St?d te? proponuj?
  przemy?lenie innego terminu na przyk?ad 23 listopada.

  pzdr
  Kuba
  S?ysza?em, ?e Konrad Ha?as z Warszawy wspomina?, ?e 23-25 listopada
  wypada mu (on jest zaj?ty). Dlatego nie pasuj? terminy:
  - 16 listopada (RuPy)
  - 23 listopada (Konradowi nie pasuje)

  Wi?c pad?a propozycja 30 listopada. A jak Wy to widzicie?

  Pozdrawiam,
  Piotrek

  Moja propozycja jest taka, niech ch?opaki z Wawy si? wypowiedz? co do
  terminu, wtedy podejmiemy konkretne decyzje. Bo jaki to ma sens gdyba?,
  je?li i tak termin spotkania w du?ej mierze zale?y od dost?pno?ci
  ch?opak?w z Wawy.


  Maciej
 • Jakub Wiśniowski at Oct 27, 2012 at 7:12 pm
  W dniu 27 pa?dziernika 2012 21:06 u?ytkownik Maciej Szulik
  <soltysh@gmail.com> napisa?:
  Hej,

  On 10/26/2012 08:45 AM, Piotr Kasprzyk wrote:

  Cze??!
  On Fri, Oct 26, 2012 at 08:09:10AM +0200, Jakub Wi?niowski wrote:

  Ello

  Na wczorajszym spotkaniu ustalili?my termin kolejnego spotkania na
  30 listopada. Nie wzi?li?my pod uwag? tego, ?e s? to Andrzejki, co
  mo?e troch? ludzi odstraszy? np. go?ci z Warszawy. St?d te? proponuj?
  przemy?lenie innego terminu na przyk?ad 23 listopada.

  pzdr
  Kuba

  S?ysza?em, ?e Konrad Ha?as z Warszawy wspomina?, ?e 23-25 listopada
  wypada mu (on jest zaj?ty). Dlatego nie pasuj? terminy:
  - 16 listopada (RuPy)
  - 23 listopada (Konradowi nie pasuje)

  Wi?c pad?a propozycja 30 listopada. A jak Wy to widzicie?

  Pozdrawiam,
  Piotrek

  Moja propozycja jest taka, niech ch?opaki z Wawy si? wypowiedz? co do
  terminu, wtedy podejmiemy konkretne decyzje. Bo jaki to ma sens gdyba?,
  je?li i tak termin spotkania w du?ej mierze zale?y od dost?pno?ci
  ch?opak?w z Wawy.
  S?usznie. Zatem Filipie - Ty masz zdaje si? kontakt do nich - we? to
  pod rozwag? i zapytaj warszawiak?w.


  pzdr
  Kuba  Maciej  _______________________________________________
  PySilesia mailing list
  PySilesia at python.org
  http://mail.python.org/mailman/listinfo/pysilesia
 • Filip Kłębczyk at Oct 27, 2012 at 8:30 pm

  Wiadomo?? napisana przez Jakub Wi?niowski <restless.being@gmail.com> w dniu 27 pa? 2012, o godz. 21:12:


  W dniu 27 pa?dziernika 2012 21:06 u?ytkownik Maciej Szulik
  <soltysh@gmail.com> napisa?:
  Hej,

  Moja propozycja jest taka, niech ch?opaki z Wawy si? wypowiedz? co do
  terminu, wtedy podejmiemy konkretne decyzje. Bo jaki to ma sens gdyba?,
  je?li i tak termin spotkania w du?ej mierze zale?y od dost?pno?ci
  ch?opak?w z Wawy.
  S?usznie. Zatem Filipie - Ty masz zdaje si? kontakt do nich - we? to
  pod rozwag? i zapytaj warszawiak?w.

  pzdr
  Kuba

  Drodzy koledzy Konrad tu ju? nawet jest na naszej li?cie. A zatem, ten 30 listopada wchodzi?by w og?l? w gr?? (Pyndrzejki anyone?)


  Pozdrawiam,
  Filip
 • Konrad Hałas at Oct 28, 2012 at 11:41 am
  Hej,


  Drodzy koledzy Konrad tu ju? nawet jest na naszej li?cie. A zatem, ten 30
  listopada wchodzi?by w og?l? w gr?? (Pyndrzejki anyone?)

  jasne - 30 listopada mi pasuje. +1 dla Pyndrzejek ;)


  Pozdrawiam,
  Konrad Ha?as
  -------------- nast?pna cz??? ---------
  Za??cznik HTML zosta? usuni?ty...
  URL: <http://mail.python.org/pipermail/pysilesia/attachments/20121028/e9bd492d/attachment.html>
 • Maciej Szulik at Oct 28, 2012 at 9:32 pm
  Hej,

  On 10/28/2012 12:41 PM, Konrad Ha?as wrote:
  Hej,

  Drodzy koledzy Konrad tu ju? nawet jest na naszej li?cie. A zatem, ten 30
  listopada wchodzi?by w og?l? w gr?? (Pyndrzejki anyone?)
  jasne - 30 listopada mi pasuje. +1 dla Pyndrzejek ;)

  Pozdrawiam,
  Konrad Ha?as

  No to ustalone - Pyndrzejki :D
  My?l?, ?e spokojnie mo?na wrzuca? w eter na wszystkie dost?pne kana?y :)
  Konradzie, czy mo?esz opisa? w kilku s?owach co nam zaprezentujesz,
  ?eby?my wiedzieli, czym mo?emy si? chwali??


  Maciej
 • Konrad Hałas at Oct 28, 2012 at 9:51 pm

  Konradzie, czy mo?esz opisa? w kilku s?owach co nam zaprezentujesz,
  ?eby?my wiedzieli, czym mo?emy si? chwali??  Temat jest do ustalenia. O czym chcecie pos?ucha?? :)


  Osobi?cie interesuje si? np. tematyk? testowania, wi?c jaka? kombinacja
  testy + Django wchodzi w gr? (w tym wszelakie narz?dzia dooko?a - np.
  factory_boy). Przez 2 ostatnie lata w wolnym czasie zajmowa?em si? tematyk?
  testowania mutacyjnego (w wyniku czego powsta?o narz?dzie http://mutpy.org).
  Z jednej strony to do?? ciekawy temat bo ma?o kto z tego korzysta, nie
  m?wi?c ju? o Pythonie, z drugiej strony by?em ju? na paru spotkaniach tego
  typu i prezentowa?em w?a?nie ten temat. Jestem tak?e ewangelist? TDD. Poza
  stricte technicznymi sprawami mog? opowiedzie? wam o tym jak organizujemy
  PyWaw, czego nauczyli?my si? przez te 1.5 roku, jakie mieli?my wpadki,
  jakie mamy plany na przysz?o??. Dla nowo powstaj?cej grupy jak? jeste?cie,
  mog? by? to przydatne uwagi.


  A tak poza tym to polecam zorganizowanie jeszcze jakiego? prelegenta - z
  naszych do?wiadcze? wynika, ?e 2 prezentacje po 15 minut s? (prawie) zawsze
  lepsze ni? jedna 30 minutowa. Podane d?ugo?ci trwania prezentacji s? tylko
  dla ustalenia uwagi, chocia? na PyWaw'ie/Pykoniku chyba dobrze sprawdzaj?
  si? kr?tkie prelekcje.


  Pozdrawiam,
  Konrad Ha?as
  -------------- nast?pna cz??? ---------
  Za??cznik HTML zosta? usuni?ty...
  URL: <http://mail.python.org/pipermail/pysilesia/attachments/20121028/e81c0d2d/attachment.html>
 • Maciej Szulik at Oct 29, 2012 at 7:32 pm
  Hej,

  On 10/28/2012 10:51 PM, Konrad Ha?as wrote:

  Konradzie, czy mo?esz opisa? w kilku s?owach co nam zaprezentujesz,
  ?eby?my wiedzieli, czym mo?emy si? chwali??

  Temat jest do ustalenia. O czym chcecie pos?ucha?? :)

  Osobi?cie interesuje si? np. tematyk? testowania, wi?c jaka? kombinacja
  testy + Django wchodzi w gr? (w tym wszelakie narz?dzia dooko?a - np.
  factory_boy). Przez 2 ostatnie lata w wolnym czasie zajmowa?em si? tematyk?
  testowania mutacyjnego (w wyniku czego powsta?o narz?dzie http://mutpy.org).
  Z jednej strony to do?? ciekawy temat bo ma?o kto z tego korzysta, nie
  m?wi?c ju? o Pythonie, z drugiej strony by?em ju? na paru spotkaniach tego
  typu i prezentowa?em w?a?nie ten temat. Jestem tak?e ewangelist? TDD. Poza
  stricte technicznymi sprawami mog? opowiedzie? wam o tym jak organizujemy
  PyWaw, czego nauczyli?my si? przez te 1.5 roku, jakie mieli?my wpadki,
  jakie mamy plany na przysz?o??. Dla nowo powstaj?cej grupy jak? jeste?cie,
  mog? by? to przydatne uwagi.

  A tak poza tym to polecam zorganizowanie jeszcze jakiego? prelegenta - z
  naszych do?wiadcze? wynika, ?e 2 prezentacje po 15 minut s? (prawie) zawsze
  lepsze ni? jedna 30 minutowa. Podane d?ugo?ci trwania prezentacji s? tylko
  dla ustalenia uwagi, chocia? na PyWaw'ie/Pykoniku chyba dobrze sprawdzaj?
  si? kr?tkie prelekcje.

  Pozdrawiam,
  Konrad Ha?as

  Podczas ostatniego spotkania parokrotnie pada? temat testowania
  aplikacji, wi?c my?l?, ?e ta tematyka b?dzie mile widziana. Dodatkowo,
  skoro b?dziesz na miejscu my?l?, ?e ch?tnie pos?uchamy o trudach
  organizacji PyWaw. Wi?c je?li to nie b?dzie dla Ciebie problem by?o
  by mi?o jakby? wypowiedzia? si? w obu tematach.
  ?eby jednak nie by?o, ?e tylko ja tutaj si? wym?drzam, niech pozosta?a
  cz??? grupy si? wypowie.


  Pozdrawiam,
  Maciej
 • Konrad Hałas at Nov 11, 2012 at 7:37 pm
  Hej,


  proponuje tematy:


  1. "PyWaw od kuchni"
  2. "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  3. "Testowanie w Django"


  Chyba najlepiej b?dzie jak jednak powiem tylko jeden temat. Wybierzcie jaki
  wam pasuje i wrzu?cie do agendy.


  Pozdrawiam,
  Konrad Ha?as


  W dniu 29 pa?dziernika 2012 20:32 u?ytkownik Maciej Szulik <
  soltysh at gmail.com> napisa?:

  Hej,

  On 10/28/2012 10:51 PM, Konrad Ha?as wrote:

  Konradzie, czy mo?esz opisa? w kilku s?owach co nam zaprezentujesz,
  ?eby?my wiedzieli, czym mo?emy si? chwali??

  Temat jest do ustalenia. O czym chcecie pos?ucha?? :)

  Osobi?cie interesuje si? np. tematyk? testowania, wi?c jaka? kombinacja
  testy + Django wchodzi w gr? (w tym wszelakie narz?dzia dooko?a - np.
  factory_boy). Przez 2 ostatnie lata w wolnym czasie zajmowa?em si?
  tematyk?
  testowania mutacyjnego (w wyniku czego powsta?o narz?dzie
  http://mutpy.org).
  Z jednej strony to do?? ciekawy temat bo ma?o kto z tego korzysta, nie
  m?wi?c ju? o Pythonie, z drugiej strony by?em ju? na paru spotkaniach tego
  typu i prezentowa?em w?a?nie ten temat. Jestem tak?e ewangelist? TDD. Poza
  stricte technicznymi sprawami mog? opowiedzie? wam o tym jak organizujemy
  PyWaw, czego nauczyli?my si? przez te 1.5 roku, jakie mieli?my wpadki,
  jakie mamy plany na przysz?o??. Dla nowo powstaj?cej grupy jak? jeste?cie,
  mog? by? to przydatne uwagi.

  A tak poza tym to polecam zorganizowanie jeszcze jakiego? prelegenta - z
  naszych do?wiadcze? wynika, ?e 2 prezentacje po 15 minut s? (prawie)
  zawsze
  lepsze ni? jedna 30 minutowa. Podane d?ugo?ci trwania prezentacji s? tylko
  dla ustalenia uwagi, chocia? na PyWaw'ie/Pykoniku chyba dobrze sprawdzaj?
  si? kr?tkie prelekcje.

  Pozdrawiam,
  Konrad Ha?as
  Podczas ostatniego spotkania parokrotnie pada? temat testowania
  aplikacji, wi?c my?l?, ?e ta tematyka b?dzie mile widziana. Dodatkowo,
  skoro b?dziesz na miejscu my?l?, ?e ch?tnie pos?uchamy o trudach
  organizacji PyWaw. Wi?c je?li to nie b?dzie dla Ciebie problem by?o
  by mi?o jakby? wypowiedzia? si? w obu tematach.
  ?eby jednak nie by?o, ?e tylko ja tutaj si? wym?drzam, niech pozosta?a
  cz??? grupy si? wypowie.

  Pozdrawiam,

  Maciej

  ______________________________**_________________
  PySilesia mailing list
  PySilesia at python.org
  http://mail.python.org/**mailman/listinfo/pysilesia<http://mail.python.org/mailman/listinfo/pysilesia>
  -------------- nast?pna cz??? ---------
  Za??cznik HTML zosta? usuni?ty...
  URL: <http://mail.python.org/pipermail/pysilesia/attachments/20121111/1e121a66/attachment.html>
 • Maciej Szulik at Nov 12, 2012 at 10:51 pm
  Dziewczyny i ch?opaki,
  Nie wiem, czy mamy jakie? niewiasty, ale wypada od nich zacz?? ;)
  Zgodnie z tym co proponowa? Kondrad musimy urz?dzi? g?osowanie,
  najlepiej ?eby przed ko?cem tego tygodnia by?a decyzja co chcemy mie?
  w agendzie, ?eby na 2 tygodnie przed spotkaniem mog?a stosowna
  informacja p?j?? w ?wiat.
  A zatem proponuj? zamkn?? ankiet? w czwartek 15.11 o 23.59, do tego
  czasu ka?dy ma prawo zag?osowa? na jeden z temat?w wskazanych przez
  Kondrada przeklejaj?c poni?sze zestawienie i zwi?kszaj?c liczb? g?os?w:


  0 - "PyWaw od kuchni"
  1 - "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  0 - "Testowanie w Django"


  Maciej  On 11/11/2012 08:37 PM, Konrad Ha?as wrote:
  Hej,

  proponuje tematy:

  1. "PyWaw od kuchni"
  2. "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  3. "Testowanie w Django"

  Chyba najlepiej b?dzie jak jednak powiem tylko jeden temat. Wybierzcie jaki
  wam pasuje i wrzu?cie do agendy.

  Pozdrawiam,
  Konrad Ha?as

  W dniu 29 pa?dziernika 2012 20:32 u?ytkownik Maciej Szulik <
  soltysh at gmail.com> napisa?:
  Hej,

  On 10/28/2012 10:51 PM, Konrad Ha?as wrote:

  Konradzie, czy mo?esz opisa? w kilku s?owach co nam zaprezentujesz,
  ?eby?my wiedzieli, czym mo?emy si? chwali??

  Temat jest do ustalenia. O czym chcecie pos?ucha?? :)

  Osobi?cie interesuje si? np. tematyk? testowania, wi?c jaka? kombinacja
  testy + Django wchodzi w gr? (w tym wszelakie narz?dzia dooko?a - np.
  factory_boy). Przez 2 ostatnie lata w wolnym czasie zajmowa?em si?
  tematyk?
  testowania mutacyjnego (w wyniku czego powsta?o narz?dzie
  http://mutpy.org).
  Z jednej strony to do?? ciekawy temat bo ma?o kto z tego korzysta, nie
  m?wi?c ju? o Pythonie, z drugiej strony by?em ju? na paru spotkaniach tego
  typu i prezentowa?em w?a?nie ten temat. Jestem tak?e ewangelist? TDD. Poza
  stricte technicznymi sprawami mog? opowiedzie? wam o tym jak organizujemy
  PyWaw, czego nauczyli?my si? przez te 1.5 roku, jakie mieli?my wpadki,
  jakie mamy plany na przysz?o??. Dla nowo powstaj?cej grupy jak? jeste?cie,
  mog? by? to przydatne uwagi.

  A tak poza tym to polecam zorganizowanie jeszcze jakiego? prelegenta - z
  naszych do?wiadcze? wynika, ?e 2 prezentacje po 15 minut s? (prawie)
  zawsze
  lepsze ni? jedna 30 minutowa. Podane d?ugo?ci trwania prezentacji s? tylko
  dla ustalenia uwagi, chocia? na PyWaw'ie/Pykoniku chyba dobrze sprawdzaj?
  si? kr?tkie prelekcje.

  Pozdrawiam,
  Konrad Ha?as
  Podczas ostatniego spotkania parokrotnie pada? temat testowania
  aplikacji, wi?c my?l?, ?e ta tematyka b?dzie mile widziana. Dodatkowo,
  skoro b?dziesz na miejscu my?l?, ?e ch?tnie pos?uchamy o trudach
  organizacji PyWaw. Wi?c je?li to nie b?dzie dla Ciebie problem by?o
  by mi?o jakby? wypowiedzia? si? w obu tematach.
  ?eby jednak nie by?o, ?e tylko ja tutaj si? wym?drzam, niech pozosta?a
  cz??? grupy si? wypowie.

  Pozdrawiam,

  Maciej
 • Jakub Wiśniowski at Nov 12, 2012 at 10:55 pm
  0 - "PyWaw od kuchni"
  1 - "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  1 - "Testowanie w Django"


  Acz imho warto by go nam?wi? na 2 talki - ten o PyWawie i jeden techniczny.
  Ewentualnie PyWawa zrobi w kuluarach - w ko?cu zalezy nam na wymianie
  do?wiadcze?.
  -------------- next part --------------
  An HTML attachment was scrubbed...
  URL: <http://mail.python.org/pipermail/pysilesia/attachments/20121112/41beb7d5/attachment.html>
 • Andrzej Górski at Nov 12, 2012 at 10:59 pm
  1 - "PyWaw od kuchni"
  1 - "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  0 - "Testowanie w Django"


  12 lis 2012 23:51, "Maciej Szulik" <soltysh@gmail.com> napisa?(a):
  Dziewczyny i ch?opaki,
  Nie wiem, czy mamy jakie? niewiasty, ale wypada od nich zacz?? ;)
  Zgodnie z tym co proponowa? Kondrad musimy urz?dzi? g?osowanie,
  najlepiej ?eby przed ko?cem tego tygodnia by?a decyzja co chcemy mie?
  w agendzie, ?eby na 2 tygodnie przed spotkaniem mog?a stosowna
  informacja p?j?? w ?wiat.
  A zatem proponuj? zamkn?? ankiet? w czwartek 15.11 o 23.59, do tego
  czasu ka?dy ma prawo zag?osowa? na jeden z temat?w wskazanych przez
  Kondrada przeklejaj?c poni?sze zestawienie i zwi?kszaj?c liczb? g?os?w:

  0 - "PyWaw od kuchni"
  1 - "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  0 - "Testowanie w Django"

  Maciej


  On 11/11/2012 08:37 PM, Konrad Ha?as wrote:

  Hej,

  proponuje tematy:

  1. "PyWaw od kuchni"
  2. "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  3. "Testowanie w Django"

  Chyba najlepiej b?dzie jak jednak powiem tylko jeden temat. Wybierzcie
  jaki
  wam pasuje i wrzu?cie do agendy.

  Pozdrawiam,
  Konrad Ha?as

  W dniu 29 pa?dziernika 2012 20:32 u?ytkownik Maciej Szulik <
  soltysh at gmail.com> napisa?:
  Hej,

  On 10/28/2012 10:51 PM, Konrad Ha?as wrote:

  Konradzie, czy mo?esz opisa? w kilku s?owach co nam zaprezentujesz,
  ?eby?my wiedzieli, czym mo?emy si? chwali??

  Temat jest do ustalenia. O czym chcecie pos?ucha?? :)

  Osobi?cie interesuje si? np. tematyk? testowania, wi?c jaka? kombinacja
  testy + Django wchodzi w gr? (w tym wszelakie narz?dzia dooko?a - np.
  factory_boy). Przez 2 ostatnie lata w wolnym czasie zajmowa?em si?
  tematyk?
  testowania mutacyjnego (w wyniku czego powsta?o narz?dzie
  http://mutpy.org).
  Z jednej strony to do?? ciekawy temat bo ma?o kto z tego korzysta, nie
  m?wi?c ju? o Pythonie, z drugiej strony by?em ju? na paru spotkaniach
  tego
  typu i prezentowa?em w?a?nie ten temat. Jestem tak?e ewangelist? TDD.
  Poza
  stricte technicznymi sprawami mog? opowiedzie? wam o tym jak
  organizujemy
  PyWaw, czego nauczyli?my si? przez te 1.5 roku, jakie mieli?my wpadki,
  jakie mamy plany na przysz?o??. Dla nowo powstaj?cej grupy jak?
  jeste?cie,
  mog? by? to przydatne uwagi.

  A tak poza tym to polecam zorganizowanie jeszcze jakiego? prelegenta -
  z
  naszych do?wiadcze? wynika, ?e 2 prezentacje po 15 minut s? (prawie)
  zawsze
  lepsze ni? jedna 30 minutowa. Podane d?ugo?ci trwania prezentacji s?
  tylko
  dla ustalenia uwagi, chocia? na PyWaw'ie/Pykoniku chyba dobrze
  sprawdzaj?
  si? kr?tkie prelekcje.

  Pozdrawiam,
  Konrad Ha?as
  Podczas ostatniego spotkania parokrotnie pada? temat testowania
  aplikacji, wi?c my?l?, ?e ta tematyka b?dzie mile widziana. Dodatkowo,
  skoro b?dziesz na miejscu my?l?, ?e ch?tnie pos?uchamy o trudach
  organizacji PyWaw. Wi?c je?li to nie b?dzie dla Ciebie problem by?o
  by mi?o jakby? wypowiedzia? si? w obu tematach.
  ?eby jednak nie by?o, ?e tylko ja tutaj si? wym?drzam, niech pozosta?a
  cz??? grupy si? wypowie.

  Pozdrawiam,

  Maciej
  _______________________________________________
  PySilesia mailing list
  PySilesia at python.org
  http://mail.python.org/mailman/listinfo/pysilesia
  -------------- nast?pna cz??? ---------
  Za??cznik HTML zosta? usuni?ty...
  URL: <http://mail.python.org/pipermail/pysilesia/attachments/20121112/5f4828c6/attachment.html>
 • Dominik "Socek" Długajczyk at Nov 13, 2012 at 6:56 am
  1 - "PyWaw od kuchni"
  0 - "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  1 - "Testowanie w Django"


  Pozdrawiam
  Dominik "Socek" D?ugajczyk
  W dniu 12 listopada 2012 23:59 u?ytkownik Andrzej G?rski <
  andrzej3393 at gmail.com> napisa?:

  1 - "PyWaw od kuchni"
  1 - "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  0 - "Testowanie w Django"

  12 lis 2012 23:51, "Maciej Szulik" <soltysh@gmail.com> napisa?(a):
  Dziewczyny i ch?opaki,
  Nie wiem, czy mamy jakie? niewiasty, ale wypada od nich zacz?? ;)
  Zgodnie z tym co proponowa? Kondrad musimy urz?dzi? g?osowanie,
  najlepiej ?eby przed ko?cem tego tygodnia by?a decyzja co chcemy mie?
  w agendzie, ?eby na 2 tygodnie przed spotkaniem mog?a stosowna
  informacja p?j?? w ?wiat.
  A zatem proponuj? zamkn?? ankiet? w czwartek 15.11 o 23.59, do tego
  czasu ka?dy ma prawo zag?osowa? na jeden z temat?w wskazanych przez
  Kondrada przeklejaj?c poni?sze zestawienie i zwi?kszaj?c liczb? g?os?w:

  0 - "PyWaw od kuchni"
  1 - "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  0 - "Testowanie w Django"

  Maciej


  On 11/11/2012 08:37 PM, Konrad Ha?as wrote:

  Hej,

  proponuje tematy:

  1. "PyWaw od kuchni"
  2. "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  3. "Testowanie w Django"

  Chyba najlepiej b?dzie jak jednak powiem tylko jeden temat. Wybierzcie
  jaki
  wam pasuje i wrzu?cie do agendy.

  Pozdrawiam,
  Konrad Ha?as

  W dniu 29 pa?dziernika 2012 20:32 u?ytkownik Maciej Szulik <
  soltysh at gmail.com> napisa?:
  Hej,

  On 10/28/2012 10:51 PM, Konrad Ha?as wrote:

  Konradzie, czy mo?esz opisa? w kilku s?owach co nam zaprezentujesz,
  ?eby?my wiedzieli, czym mo?emy si? chwali??

  Temat jest do ustalenia. O czym chcecie pos?ucha?? :)

  Osobi?cie interesuje si? np. tematyk? testowania, wi?c jaka?
  kombinacja
  testy + Django wchodzi w gr? (w tym wszelakie narz?dzia dooko?a - np.
  factory_boy). Przez 2 ostatnie lata w wolnym czasie zajmowa?em si?
  tematyk?
  testowania mutacyjnego (w wyniku czego powsta?o narz?dzie
  http://mutpy.org).
  Z jednej strony to do?? ciekawy temat bo ma?o kto z tego korzysta, nie
  m?wi?c ju? o Pythonie, z drugiej strony by?em ju? na paru spotkaniach
  tego
  typu i prezentowa?em w?a?nie ten temat. Jestem tak?e ewangelist? TDD.
  Poza
  stricte technicznymi sprawami mog? opowiedzie? wam o tym jak
  organizujemy
  PyWaw, czego nauczyli?my si? przez te 1.5 roku, jakie mieli?my wpadki,
  jakie mamy plany na przysz?o??. Dla nowo powstaj?cej grupy jak?
  jeste?cie,
  mog? by? to przydatne uwagi.

  A tak poza tym to polecam zorganizowanie jeszcze jakiego? prelegenta
  - z
  naszych do?wiadcze? wynika, ?e 2 prezentacje po 15 minut s? (prawie)
  zawsze
  lepsze ni? jedna 30 minutowa. Podane d?ugo?ci trwania prezentacji s?
  tylko
  dla ustalenia uwagi, chocia? na PyWaw'ie/Pykoniku chyba dobrze
  sprawdzaj?
  si? kr?tkie prelekcje.

  Pozdrawiam,
  Konrad Ha?as
  Podczas ostatniego spotkania parokrotnie pada? temat testowania
  aplikacji, wi?c my?l?, ?e ta tematyka b?dzie mile widziana. Dodatkowo,
  skoro b?dziesz na miejscu my?l?, ?e ch?tnie pos?uchamy o trudach
  organizacji PyWaw. Wi?c je?li to nie b?dzie dla Ciebie problem by?o
  by mi?o jakby? wypowiedzia? si? w obu tematach.
  ?eby jednak nie by?o, ?e tylko ja tutaj si? wym?drzam, niech pozosta?a
  cz??? grupy si? wypowie.

  Pozdrawiam,

  Maciej
  _______________________________________________
  PySilesia mailing list
  PySilesia at python.org
  http://mail.python.org/mailman/listinfo/pysilesia

  _______________________________________________
  PySilesia mailing list
  PySilesia at python.org
  http://mail.python.org/mailman/listinfo/pysilesia  --
  Pozdrawiam
  Dominik "Socek" D?ugajczyk
  -------------- nast?pna cz??? ---------
  Za??cznik HTML zosta? usuni?ty...
  URL: <http://mail.python.org/pipermail/pysilesia/attachments/20121113/6862c209/attachment-0001.html>
 • Przemysław Kukulski at Nov 13, 2012 at 7:24 am
  M?j wyb?r
  1 - "PyWaw od kuchni"
  0 - "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  1 - "Testowanie w Django"


  Pozdrawiam DimmuR
  -------------- next part --------------
  An HTML attachment was scrubbed...
  URL: <http://mail.python.org/pipermail/pysilesia/attachments/20121113/b9a3a893/attachment.html>
 • Marek at Nov 13, 2012 at 11:26 am
  Witam. Rozumiem, ?e ja te? mog? przyj???


  1 - "PyWaw od kuchni"
  1 - "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  0 - "Testowanie w Django"


  --
  Marek Piechula
  kom. 785473322
  gg. 1044973
 • Jakub Wiśniowski at Nov 13, 2012 at 11:56 am
  Heh,


  Mieli?my oddawa? po 1 g?osie poprzez dodanie go do sumy g?os?w dla
  wybranej opcji. Czyli po g?osach moich, Ma?ka i Andrzeja mamy:


  1 - "PyWaw od kuchni"
  1 - "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  1 - "Testowanie w Django"


  Je?li teraz Dimmur zag?osuje na testowanie w Django to napisze on:


  *** przyk?ad ***
  1 - "PyWaw od kuchni"
  1 - "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  2 - "Testowanie w Django"
  *** koniec przyk?adu ***


  itd. Nie mog? sam doliczy? g?os?w Socka i Dimmura bo ch?opaki oddali po 2
  glosy.


  pzdr
  Kuba


  W dniu 13 listopada 2012 08:24 u?ytkownik Przemys?aw Kukulski <
  przemyslaw.kukulski at gmail.com> napisa?:

  M?j wyb?r

  1 - "PyWaw od kuchni"
  0 - "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  1 - "Testowanie w Django"

  Pozdrawiam DimmuR

  _______________________________________________
  PySilesia mailing list
  PySilesia at python.org
  http://mail.python.org/mailman/listinfo/pysilesia
  -------------- next part --------------
  An HTML attachment was scrubbed...
  URL: <http://mail.python.org/pipermail/pysilesia/attachments/20121113/8cbe31b4/attachment.html>
 • Dominik "Socek" Długajczyk at Nov 13, 2012 at 11:58 am
  Mi bardziej zale?y na "PyWaw od kuchni", wi?c jak jest jednowyborowe
  g?osowanie:


  1 - "PyWaw od kuchni"
  0 - "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  0 - "Testowanie w Django"
  W dniu 13 listopada 2012 12:56 u?ytkownik Jakub Wi?niowski <
  restless.being at gmail.com> napisa?:

  Heh,

  Mieli?my oddawa? po 1 g?osie poprzez dodanie go do sumy g?os?w dla
  wybranej opcji. Czyli po g?osach moich, Ma?ka i Andrzeja mamy:

  1 - "PyWaw od kuchni"
  1 - "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  1 - "Testowanie w Django"

  Je?li teraz Dimmur zag?osuje na testowanie w Django to napisze on:

  *** przyk?ad ***
  1 - "PyWaw od kuchni"
  1 - "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  2 - "Testowanie w Django"
  *** koniec przyk?adu ***

  itd. Nie mog? sam doliczy? g?os?w Socka i Dimmura bo ch?opaki oddali po 2
  glosy.

  pzdr
  Kuba

  W dniu 13 listopada 2012 08:24 u?ytkownik Przemys?aw Kukulski <
  przemyslaw.kukulski at gmail.com> napisa?:
  M?j wyb?r

  1 - "PyWaw od kuchni"
  0 - "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  1 - "Testowanie w Django"

  Pozdrawiam DimmuR

  _______________________________________________
  PySilesia mailing list
  PySilesia at python.org
  http://mail.python.org/mailman/listinfo/pysilesia
  _______________________________________________
  PySilesia mailing list
  PySilesia at python.org
  http://mail.python.org/mailman/listinfo/pysilesia  --
  Pozdrawiam
  Dominik "Socek" D?ugajczyk
  -------------- nast?pna cz??? ---------
  Za??cznik HTML zosta? usuni?ty...
  URL: <http://mail.python.org/pipermail/pysilesia/attachments/20121113/8021e8bc/attachment.html>
 • Jakub Wiśniowski at Nov 13, 2012 at 12:08 pm
  A reszta g?os?w gdzie znik?a? ;)


  Stan na teraz:


  2 - "PyWaw od kuchni"
  1 - "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  1 - "Testowanie w Django"
  W dniu 13 listopada 2012 12:58 u?ytkownik Dominik "Socek" D?ugajczyk <
  msocek at gmail.com> napisa?:

  Mi bardziej zale?y na "PyWaw od kuchni", wi?c jak jest jednowyborowe
  g?osowanie:


  1 - "PyWaw od kuchni"
  0 - "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  0 - "Testowanie w Django"


  W dniu 13 listopada 2012 12:56 u?ytkownik Jakub Wi?niowski <
  restless.being at gmail.com> napisa?:

  Heh,
  Mieli?my oddawa? po 1 g?osie poprzez dodanie go do sumy g?os?w dla
  wybranej opcji. Czyli po g?osach moich, Ma?ka i Andrzeja mamy:

  1 - "PyWaw od kuchni"
  1 - "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  1 - "Testowanie w Django"

  Je?li teraz Dimmur zag?osuje na testowanie w Django to napisze on:

  *** przyk?ad ***
  1 - "PyWaw od kuchni"
  1 - "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  2 - "Testowanie w Django"
  *** koniec przyk?adu ***

  itd. Nie mog? sam doliczy? g?os?w Socka i Dimmura bo ch?opaki oddali po 2
  glosy.

  pzdr
  Kuba

  W dniu 13 listopada 2012 08:24 u?ytkownik Przemys?aw Kukulski <
  przemyslaw.kukulski at gmail.com> napisa?:
  M?j wyb?r

  1 - "PyWaw od kuchni"
  0 - "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x"
  1 - "Testowanie w Django"

  Pozdrawiam DimmuR

  _______________________________________________
  PySilesia mailing list
  PySilesia at python.org
  http://mail.python.org/mailman/listinfo/pysilesia
  _______________________________________________
  PySilesia mailing list
  PySilesia at python.org
  http://mail.python.org/mailman/listinfo/pysilesia

  --
  Pozdrawiam
  Dominik "Socek" D?ugajczyk

  _______________________________________________
  PySilesia mailing list
  PySilesia at python.org
  http://mail.python.org/mailman/listinfo/pysilesia
  -------------- next part --------------
  An HTML attachment was scrubbed...
  URL: <http://mail.python.org/pipermail/pysilesia/attachments/20121113/ab1f80ff/attachment-0001.html>
 • Przemysław Kukulski at Nov 13, 2012 at 9:42 pm
  Witam!


  B?dzie ci??ko z takim zliczaniem w w?tku kt?ry ma kilkadziesi?t post?w.
  My?l? ?e arkusz rozwi??e problem ostatecznie:


  *http://tinyurl.com/pyandrzejki


  *Prosz? ka?dego o wpisanie si? imieniem/pseudonimem i oddaniem g?osu.
  B?dzie od razu wiadomo kto jest zainteresowany przybyciem.


  PS.
  Ja pope?ni?em b?ad przy g?osowaniu bo w telefonie cz??? post?w mi zwi?n??
  klient i nie przeczyta?em wszystkiego.


  --


  Pozdrawiam
  Przemys?aw Kukulski
  -------------- next part --------------
  An HTML attachment was scrubbed...
  URL: <http://mail.python.org/pipermail/pysilesia/attachments/20121113/be77fccc/attachment.html>
 • Filip Kłębczyk at Oct 28, 2012 at 11:08 pm

  Wiadomo?? napisana przez Maciej Szulik <soltysh@gmail.com> w dniu 28 pa? 2012, o godz. 22:32:


  My?l?, ?e spokojnie mo?na wrzuca? w eter na wszystkie dost?pne kana?y :)

  Wr??! Nazad! :-))) Jeszcze trzeba za?atwi? miejsc?wk?, ale w temacie b?d? ju? jutro dzia?a?.


  Pozdrawiam,
  Filip

Related Discussions

Discussion Navigation
viewthread | post
Discussion Overview
grouppysilesia @
categoriespython
postedOct 26, '12 at 6:09a
activeNov 13, '12 at 9:42p
posts21
users9
websitepython.org

People

Translate

site design / logo © 2018 Grokbase