FAQ
Kära grannar,Under dagens lopp har Marcus och Ulla-Karin fått respons tillbaka på de 2
offertförfrågningar som vi skickade iväg I morse.Båda firmorna förstår våran tidspress och har därför agerat därefter.Bjurors återkom med ett bud på 320,000.00, vilket vi anser vara alldeles för
högt.Bra Boende Centralt har visat ett intresse att jobba tillsammans med Björn
för att snabbt kunna gå in och genomföra en kalkyl för oss. De vill träffa
Ulla-Karin och Björn på måndag morgon för att få all information de behöver.
Samt att diskutera fram ett pris för deras inblandning. För er som är
nyfikna på hur Bbc jobbar så har dom massor av information på deras websajt,
http://www.bbcab.se <http://www.bbcab.se/> under fliken ombildning. Jag vet
att många av er har uttryckt att ni vill ha en värdering av lägenhetstyperna
genomförda då era bankmän begär detta för att lånet skall beviljat. Detta är
något som Bbc kan stå till tjänst med. Bbc debiterar ej något belopp om det
på grund av någon anledning inte skulle bli något köp av fastigheten. Jag
hoppas att jag kan återkomma med mer information till er inom kort.Då vissa av medlemmarna inte har tillgång till e-post så skulle jag
uppskatta om ni kunde prata med varandra, i alla fall tills jag har köpt en
ny skrivare i morgon.Återkom gärna med frågor,Mattias Segerdahl

Search Discussions

Related Discussions

Discussion Navigation
viewthread | post
Discussion Overview
groupphp-internals @
categoriesphp
postedFeb 3, '06 at 4:01p
activeFeb 3, '06 at 4:01p
posts1
users1
websitephp.net

1 user in discussion

Mattias Segerdahl: 1 post

People

Translate

site design / logo © 2022 Grokbase