FAQ
please revert this asap.
Translations should go into their own tree, not the ENGLISH tree.

Peter Emil Henriksen wrote:
rmlr Sun Sep 14 10:24:43 2008 UTC

Modified files:
/phpdoc/en/chapters intro.xml
Log:
Started translation

http://cvs.php.net/viewvc.cgi/phpdoc/en/chapters/intro.xml?r1=1.47&r2=1.48&diff_format=u
Index: phpdoc/en/chapters/intro.xml
diff -u phpdoc/en/chapters/intro.xml:1.47 phpdoc/en/chapters/intro.xml:1.48
--- phpdoc/en/chapters/intro.xml:1.47 Fri May 2 12:28:47 2008
+++ phpdoc/en/chapters/intro.xml Sun Sep 14 10:24:43 2008
@@ -1,34 +1,35 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
-<!-- $Revision: 1.47 $ -->
+<!-- $Revision: 1.48 $ -->
+<!-- EN-Revision: 1.47 Maintainer: rmlr Status: work-in-progress -->
<chapter xml:id="introduction" xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
- <info><title>Introduction</title></info>
+ <info><title>Introduktion</title></info>

<section xml:id="intro-whatis">
- <info><title>What is PHP?</title></info>
+ <info><title>Hvad er PHP?</title></info>
<para>
- <acronym>PHP</acronym> (recursive acronym for "PHP: Hypertext
- Preprocessor") is a widely-used open source general-purpose
- scripting language that is especially suited for web
- development and can be embedded into HTML.
+ <acronym>PHP</acronym> (rekursiv akronym for "PHP: Hypertext
+ Preprocessor") er et meget udbredt open source general-purpose
+ scripting sprog der er særligt tilpasset til web
+ udvikling og kan blive indkapsle i HTML.
</para>
<para>
- Nice, but what does that mean? An example:
+ Fedt, men hvad betyder det? Et eksempel:
</para>
<para>
<example>
- <info><title>An introductory example</title></info>
+ <info><title>Et introduktions eksempel</title></info>
<programlisting role="php">
<![CDATA[
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
- <title>Example</title>
+ <title>Eksempel</title>
</head>
<body>

<?php
- echo "Hi, I'm a PHP script!";
+ echo "Hej, Jeg er et PHP script!";
?>

</body>
@@ -38,49 +39,49 @@
</example>
</para>
<para>
- Instead of lots of commands to output HTML (as seen in C or Perl),
- PHP pages contain HTML with embedded code that does
- "something" (in this case, output "Hi, I'm a PHP script!").
- The PHP code is enclosed in special <link
- linkend="language.basic-syntax.phpmode">start and end processing
- instructions <code>&lt;?php</code> and <code>?&gt;</code></link>
- that allow you to jump into and out of "PHP mode."
- </para>
- <para>
- What distinguishes PHP from something like client-side JavaScript
- is that the code is executed on the server, generating HTML which
- is then sent to the client. The client would receive
- the results of running that script, but would not know
- what the underlying code was. You can even configure your web server
- to process all your HTML files with PHP, and then there's really no
- way that users can tell what you have up your sleeve.
- </para>
- <para>
- The best things in using PHP are that it is extremely simple
- for a newcomer, but offers many advanced features for
- a professional programmer. Don't be afraid reading the long
- list of PHP's features. You can jump in, in a short time, and
- start writing simple scripts in a few hours.
- </para>
- <para>
- Although PHP's development is focused on server-side scripting,
- you can do much more with it. Read on, and see more in the
- <link linkend="intro-whatcando">What can PHP do?</link> section,
- or go right to the <link linkend="tutorial">introductory
- tutorial</link> if you are only interested in web programming.
+ I stedet for en masse kommandoer til at outputte HTML (som i C og Perl),
+ indeholder PHP sider HTML med indkapslet kode der gør
+ "noget" (i dette tilfælde, outputter "Hej, Jeg er et PHP script!").
+ PHP koden er omgivet af <link
+ linkend="language.basic-syntax.phpmode">start og slut processing
+ instruktioner <code>&lt;?php</code> og <code>?&gt;</code></link>
+ der tillader dig at hoppe ind og ud af "PHP mode."
+ </para>
+ <para>
+ Hvad der adskiller PHP fra noget som fx klient-side JavaScript
+ er at koden er eksekveret på serveren, som genererer HTML hvilket
+ er sendt til klienten. Klienten vil modtage
+ resultaterne fra det script, men vil ikke vide
+ hvad den bagvedliggende kode var. Du kan endda konfigurere din webserver
+ til at behandle alle dine HTML filer med PHP, og så er det virkelig ikke
+ muligt for brugere at sige hvad du har i ærmet.
+ </para>
+ <para>
+ Det bedste ved at bruge PHP er at det er ekstremt simpelt
+ for en begynder, men tilbyder mange avancerede features for
+ en professional programmør. Vær ikke bange for at læse den lange
+ liste af PHP features. Du kan være med, på kort tid, og
+ begynde at skrive simple scripts på få timer.
+ </para>
+ <para>
+ Selvom PHP's udvikling er fokuseret på server-side scripting,
+ kan du meget mere med det. Læs videre, og se mere i
+ <link linkend="intro-whatcando">Hvad kan PHP?</link> sektionen,
+ eller direkte til <link linkend="tutorial">introduktions
+ tutorialen</link> hvis du kun er interesseret i webprogrammering.
</para>
</section>

<section xml:id="intro-whatcando">
- <info><title>What can PHP do?</title></info>
+ <info><title>Hvad kan PHP?</title></info>
<para>
- Anything. PHP is mainly focused on server-side scripting,
- so you can do anything any other CGI program can do, such
- as collect form data, generate dynamic page content, or
- send and receive cookies. But PHP can do much more.
+ Hvad som helst. PHP er primært fokuseret på server-side scripting,
+ så du kan alt hvad hvilket som helst andet CGI program kan gøre, fx
+ samle formular data, generere dynamisk indhold, eller
+ sende og modtage cookies. Men PHP kan gøre meget mere.
</para>
<para>
- There are three main areas where PHP scripts are used.
+ Der er 3 hoved områder PHP scripts bliver brugt.
<itemizedlist>
<listitem>
<simpara>

Search Discussions

Related Discussions

Discussion Navigation
viewthread | post
Discussion Overview
groupphp-doc @
categoriesphp
postedSep 14, '08 at 11:03a
activeSep 14, '08 at 11:03a
posts1
users1
websitedoc.php.net

1 user in discussion

Maciek Sokolewicz: 1 post

People

Translate

site design / logo © 2018 Grokbase