FAQ

Search Discussions

34 discussions - 147 posts

 • Hej, Czy jest planowane jakie? spotkanie PySilesia w najbli?szym czasie? Pozdrawiam Kamil Ga?uszka An HTML attachment was scrubbed... URL ...
  Kamil GałuszkaKamil Gałuszka
  Oct 9, 2013 at 7:07 am
  Nov 1, 2013 at 10:26 pm
 • Witam, jakby by? kto? zainteresowany to jutro wieczorem o 20:00 do HS-a wpadn? ludzie z Medialabu Katowice popowiada? troch? o swoich projektach (w wi?kszo?ci bazuj?cych na Pythonie). Pozdrawiam, ...
  Filip KłębczykFilip Kłębczyk
  Jun 19, 2013 at 4:31 pm
  Jun 21, 2013 at 11:47 am
 • A mo?e by kto? tam wrzuci? newsa http://django.pl/ ? Pozdrawiam, Filip
  Filip KłębczykFilip Kłębczyk
  Jun 1, 2013 at 10:55 am
  Jun 2, 2013 at 7:35 pm
 • Milcza?y bo w?a?nie ostatnio nie by?o konkretu, tzn. nie widzia?em ?eby kto? si? zg?osi? do tych prezentacji a w kwestii SRUG to by?o wspomniane chyba ?e s? 'plany' ?eby to z nimi zrobi?. Ja w sumie ...
  Maciej WisniowskiMaciej Wisniowski
  May 31, 2013 at 10:10 pm
  May 31, 2013 at 10:10 pm
 • Witam, w zwi?zku z tym, ?e sfinalizowali?my kwesti? miejsca dla hackerspace, to bezproblemowo mo?emy robi? spotkania Pythonowe. Proponuj? zatem by wr?ci? do organizacji spotkania odno?nie edytor?w i ...
  Filip KłębczykFilip Kłębczyk
  May 8, 2013 at 6:41 pm
  May 13, 2013 at 5:51 pm
 • Witam, chcia?em poinformowa? o dost?pno?ci w Polsce nast?puj?cych trzydniowych kurs?w (w j?zyku angielskim) organizowanych przez Python Academy: * Python for Programmers (Katowice, 27-29 maja) * ...
  Filip KłębczykFilip Kłębczyk
  Apr 2, 2013 at 7:50 am
  Apr 2, 2013 at 7:50 am
 • Je?li kto? jeszcze nie s?ysza? to ju? w ?rod? w Bielsku-Bia?ej odb?dzie si? kolejna impreza spod szyldu Mikstura.it (http://mikstura.it). Tym razem po?wi?cona b?dzie 20 leciu j?zyka... Ruby ...
  Jakub WiśniowskiJakub Wiśniowski
  Feb 25, 2013 at 4:48 pm
  Feb 25, 2013 at 4:48 pm
 • Jak ju? pisz? to z rozp?du jeszcze jedno :) Z uwagi na czekanie na godo... ee.. RedHata spotkanie nam wypad?o z harmonogramu comiesi?cznego. Mo?e czas zacz?? my?le? nad czym? bezredhatowym. M?j ...
  Jakub WiśniowskiJakub Wiśniowski
  Feb 22, 2013 at 9:36 pm
  Feb 27, 2013 at 12:50 am
 • Cze??, Dosta?em kilka dni temu takiego maila od Katharsisa z PPCG: *** Zapoznaj si? prosz? z tre?ci? newsa, do kt?rego kieruje poni?szy link ...
  Jakub WiśniowskiJakub Wiśniowski
  Feb 22, 2013 at 9:06 pm
  Feb 22, 2013 at 9:06 pm
 • Marek ze S?owacji (ten sam co by? na PyCon PL) chcia? rozpowszechni? informacj? o tym: http://www.julython.org/ Styczniowa edycja dobiega ju? ko?ca, ale mo?e kto? zainteresuje si? czerwcow? ...
  Filip KłębczykFilip Kłębczyk
  Jan 20, 2013 at 4:50 pm
  Jan 20, 2013 at 4:50 pm
 • Drodzy ?l?scy Pythoni?ci! Mi?o mi poinformowa? Was o tym, ?e 23 - 24 lutego 2013 odb?dzie si? drugi z kolei Krakowski Django Sprint. Wi?cej szczeg???w mo?ecie znale?? na stronie wydarzenia ...
  Michał ChałupczakMichał Chałupczak
  Jan 17, 2013 at 10:50 pm
  Jan 17, 2013 at 10:50 pm
 • Po cz??ci "edukacyjnej", b?dzie potrzeba om?wienia paru gor?cych temat?w. Rzucam na list? dla pami?ci to ci mi si? przypomnia?o: 1. Ustalenie zasad sponsorowania kolejnych spotka? - wsparciem ...
  Filip KłębczykFilip Kłębczyk
  Jan 17, 2013 at 7:14 am
  Jan 17, 2013 at 7:14 am
 • Dnia Sobota, 12 Stycznia 2013 22:23 Filip K??bczyk <fklebczyk at gmail.com napisa?(a) Hej, zaciekawi?o mnie to. Czy w momencie jak uda si? organizacja EP u nas, to PyCon si? nie odb?dzie, czy te? EP ...
  Dawid LigusDawid Ligus
  Jan 14, 2013 at 10:02 pm
  Jan 15, 2013 at 10:31 am
 • Cze??, Europython 2013 odb?dzie si? w dniach 1-7 lipca. Kto si? wybiera? Ostatnio tam w tr?jk? wypu?cili?my si? samochodem i koszty by?y sensowne. Pozdrawiam, Filip PS. Co do EP2014/EP2015 i stara? o ...
  Filip KłębczykFilip Kłębczyk
  Jan 12, 2013 at 9:23 pm
  Jan 12, 2013 at 9:23 pm
 • Zazwyczaj nie crosspostuje po listach, ale warto przeczyta?. W dniu 12.01.2013 18:00, Micha? 'rysiek' Wo?niak pisze:
  Filip KłębczykFilip Kłębczyk
  Jan 12, 2013 at 8:08 pm
  Jan 12, 2013 at 8:08 pm
 • Witam, Pierwsza sprawa - potwierdzam miejsce spotkania - Mrowisko, ale tym razem sala konferencyjna (czyli po wej?ciu schodami po prawej a nie lewej) Druga sprawa - spotka?em wczoraj Micha?a Pip? dla ...
  Filip KłębczykFilip Kłębczyk
  Jan 10, 2013 at 10:35 am
  Jan 18, 2013 at 9:39 am
 • Witam, ja wiem, ?e je?li nie znajdzie si? kto? kto ten temat ugryzie to znowu film?w nie b?dzie. Po prostu Luxus jest tak zarobiony, ?e filmy z PyCona PL s? u niego na ko?cu rzeczy do zrobienia. W ...
  Filip KłębczykFilip Kłębczyk
  Jan 2, 2013 at 10:38 pm
  Jan 2, 2013 at 10:38 pm
 • Cze??, W maju tego roku w Warszawie organizowany jest DjangoCon Europe ( http://2013.djangocon.eu/). Za po?rednictwem Piotra "Katharsisa" Tyneckiego z PPCG, kt?re obj??o imprez? patronatem medialnym, ...
  Jakub WiśniowskiJakub Wiśniowski
  Jan 1, 2013 at 10:56 pm
  Jan 2, 2013 at 9:12 am
 • Cze??, Panowie i Panie, wypada?oby si? wzi?? za ten temat je?li planujemy zrobi? co? mi?dzy ?wietami. Jakie? pomys?y? Hackaton, jakie? w?asne wyst?pienia? pzdr Kuba An HTML attachment was ...
  Jakub WiśniowskiJakub Wiśniowski
  Dec 19, 2012 at 9:41 pm
  Jan 8, 2013 at 3:32 pm
 • Hej, Chcia?bym zebra? do kupy wszystkie informacje podsumowuj?ce ostatnie spotkanie, tak aby na tej podstawie do ko?ca tego tygodnia powsta? ?liczny artyku? na nasz? stronk? :) A wi?c tak: 1. Naszym ...
  Maciej SzulikMaciej Szulik
  Dec 4, 2012 at 10:03 pm
  Dec 11, 2012 at 11:05 pm
 • Witam, Informuj?, ?e strona PySilesia jest ju? dost?pna pod adresem http://pysilesia.org. Prosz? o zamieszczenie tego adresu na kontach FB, Twitter, Google+ pzdr Kuba An HTML attachment was ...
  Jakub WiśniowskiJakub Wiśniowski
  Dec 4, 2012 at 11:45 am
  Dec 5, 2012 at 7:45 pm
 • Witajcie! Czy mo?na przyprowadzi? na spotkanie osoby niezapisane na list? dyskusyjn?? Je?li tak, to mam ich gdzie? zapisa?, np. na http://tinyurl.com/pyandrzejki ? Jedna osoba jest zdecydowana na ...
  Andrzej GórskiAndrzej Górski
  Nov 28, 2012 at 3:34 pm
  Nov 28, 2012 at 4:07 pm
 • Cze??, Przekazuj? informacj? od organizator?w: Ja si? ju? zarejestrowa?em :) Pozdrawiam, Krzysztof Parjaszewski An HTML attachment was scrubbed... URL ...
  Krzysztof Parjaszewski (SkyGate)Krzysztof Parjaszewski (SkyGate)
  Nov 28, 2012 at 2:05 pm
  Nov 28, 2012 at 3:10 pm
 • W zwi?zku z tym, ?e jestem ugotowany w tym tygodniu bardzo prosz? o rozpowszechnienie informacji o naszym spotkaniu w pi?tek. ----- "Testowanie mutacyjne w j?zyku Python 3.x" Prelegent: Konrad Ha?as ...
  Filip KłębczykFilip Kłębczyk
  Nov 27, 2012 at 9:22 pm
  Nov 28, 2012 at 10:12 am
 • An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://mail.python.org/pipermail/pysilesia/attachments/20121127/51575915/attachment.html
  Grzes kwiatGrzes kwiat
  Nov 27, 2012 at 3:42 pm
  Nov 27, 2012 at 3:42 pm
 • To prosi?bym o parozdaniowy abstrakt, ?eby mo?na by?o co? pu?ci? po serwisach w temacie Twojego wyst?pu (wykonu :-)). Pozdrawiam, Filip W dniu 26.11.2012 08:06, Konrad Ha?as pisze:
  Filip KłębczykFilip Kłębczyk
  Nov 26, 2012 at 11:39 am
  Nov 26, 2012 at 11:39 am
 • Witam, jestem poza granicami kraju, ale chcia?em Wam tylko przekaza?, ?e ruszy?a lista dla os?b zainteresowanych powstaniem ?l?skiego hackerspace'a - na razie s? tam ludzie z Silesian Ruby Users ...
  Filip KłębczykFilip Kłębczyk
  Nov 21, 2012 at 5:25 pm
  Dec 2, 2012 at 6:26 pm
 • Cze??, przesy?am informacj? o miejscu najbli?szego spotkania PySilesia w imieniu Filipa, poniewa? by?y jakie? problemy z filtrem antyspamowym na listach mailingowych python.org i nasze wcze?niejsze ...
  Marcin JabrzykMarcin Jabrzyk
  Nov 10, 2012 at 11:36 am
  Nov 10, 2012 at 11:40 am
 • https://twitter.com/RuPy/status/264358132619288576 Pozdrawiam, Filip
  Filip KłębczykFilip Kłębczyk
  Nov 2, 2012 at 4:15 pm
  Nov 2, 2012 at 4:15 pm
 • Witam, napisa? do mnie Piotr Tynecki (znany jako Katharsis z PPCG) w zwi?zku z planami naszego konkursu na logo. Piotr proponuje przekazanie dla zwyci?zcy wej?ci?wki na RuPy 2012 (Brno), ja mog? ...
  Filip KłębczykFilip Kłębczyk
  Oct 30, 2012 at 9:56 am
  Oct 30, 2012 at 1:48 pm
 • Hej, P?ki nikt si? nie wykaza? ch?ci? podsumowania spotkania, postaram si? zrobi? to ja ;) W razie potrzeby prosz? przede wszystkim Filipa i pozosta?ych o poprawienie mnie. A wi?c tak: 1. Stronka ...
  Maciej SzulikMaciej Szulik
  Oct 27, 2012 at 8:22 pm
  Oct 27, 2012 at 9:38 pm
 • Ello Na wczorajszym spotkaniu ustalili?my termin kolejnego spotkania na 30 listopada. Nie wzi?li?my pod uwag? tego, ?e s? to Andrzejki, co mo?e troch? ludzi odstraszy? np. go?ci z Warszawy. St?d te? ...
  Jakub WiśniowskiJakub Wiśniowski
  Oct 26, 2012 at 6:09 am
  Nov 13, 2012 at 9:42 pm
 • https://plus.google.com/105109763268349389167 pozdrawiam Pawe? "zhost" Wojcik
  Paweł WojcikPaweł Wojcik
  Oct 25, 2012 at 7:47 pm
  Oct 27, 2012 at 9:00 pm
 • Witam, w zwi?zku z tym, ?e od jakiego? czasu nosi?em si? z tym, ?eby zbudowa? w naszym wojew?dztwie odpowiednik PyWawa/Pykonika czyli lokaln? grup? z Pythonowymi spotkaniami, to w?a?nie doszed?em do ...
  Filip KłębczykFilip Kłębczyk
  Oct 17, 2012 at 6:36 pm
  Oct 25, 2012 at 12:18 pm
Group Navigation
period‹ prev | Latest | first ›
Group Overview
grouppysilesia @
categoriespython
discussions34
posts147
users23
websitepython.org